Pop-up måned med Nedreaas

Velkommen til en hel måned med Popup Torborg Nedreaas-butikk i Steinkjellergaten 2!
Her får du nå kjøpt alt av og om forfatteren, og det blir også musikalske innslag. Bøker og musikk i skjønn forening, altså, i Bergens minste butikklokale og med den koselige Vinkafeen Skg som nærmeste nabo
PROGRAM
Fredag, 22. mars kl 19:
MADS BERVEN med en musikalsk bearbeiding av novellen «Bak skapet står øksen» (med i den nye antologien)
Søndag 24. mars kl 14.00:
Jazzbandet GYMNOS med musikk til Nedreaas-tekster
Fredag, 05. april kl 19:
GABRIEL FLIFLET
Fredag, 12. april kl 19:
EMBLA KARIDOTTER
Lørdag, 13. april kl 14:
GUGR
Søndag 14. april kl 14:
ALBERT OG ELISE
Og så vil vi bare minne om at forfatteren fra Møhlenpris er månedens mest aktuelle på andre måter også: Teaterversjonen av romanen «Av måneskinn gror det ingenting» går for fulle hus på DnS nå, romanen er nettopp kjøpt av Penguin Classics, og en ny antologi med novellene hennes, «Jeg skal ha revansje», er nettopp sluppet til glimrende kritiker.
ÅPNINGSTIDER:
Onsdager 13.00 – 16.00 (eller lenger)
Fredager 18 til 21 (musikk)
Lørdager 12 til 15 (musikk)
Søndager 12 til 15

Boklansering 7.mars

7. mars blir det lansering av Jeg skal ha revansje og andre noveller, et utvalg av Nedreaas’ beste noveller. Novellene er skrevet i perioden 1945-1965. Lanseringen vil foregå i Aschehoug forlag sine lokaler klokken 19.00.

På arrangementet vil Grethe Fatima Syéd, Ragnhild Hagen Ystad og Franciska Hamre Aabrek fortelle om Nedreaas og om arbeidet Nedreaas-selskapet har gjort siden 2017. Et arbeid som bl.a. har resultert i at Bergen kommune har vedtatt å få opp et fysisk minnesmerke over forfatteren, at Den Nationale Scene igjen setter opp Av måneskinn gror det ingenting som teaterforestilling (premiere 8/3) og at Nedreaas kanskje står foran et internasjonalt gjennombrudd.
Anne Krigsvoll, kjent for mange fra NRKs dramatisering av Av måneskinn gror det ingenting, leser en av Nedreaas’ beste noveller.

 

Det blir lett servering og anledning til å kjøpe bøker.
Velkommen!

UTLYSING AV NEDREAAS-STIPENDET 2024

Torborg Nedreaas-selskapet utlyser med dette Nedreaas-stipendet for 2024. Nedreaas-stipen­det består av kr 40.000,- og et diplom. Det kan søkes av forfattere, kritikere, journa­lister, studen­ter, lærere, kunst­nere, oversettere og andre som ønsker å fordype seg i Ned­reaas’ forfat­ter­skap eller produsere noe som er i hennes ånd. Det er en forutsetning at arbei­det som stipend­pen­gene muliggjør skal munne ut i et pro­dukt, gjerne skriftlig: en artikkel, en master­oppgave e.l., eller et kunstnerisk arbeid: en forestilling, et musikkstykke, billedkunst e.l. For pedagoger på alle nivå inkludert universitets- og høy­sko­le­sektoren kan også et utviklingsarbeid i kom­bi­na­sjon med noe skriftlig vurderes.

Torborg Nedreaas (1906–87) var en av 1900-tallets viktigste forfattere. Hun debuterte med to novelle­sam­linger like etter andre verdenskrig, og markerte seg fra starten av som en av våre fremste novelle­for­fattere. Hun er dessuten kjent for Av måneskinn gror det ingenting (1947), som både er en roman om abort og en sterk kjærlighetsroman, samt de tre bøkene som utgjør oppvekstskildringen om Herdis: Trylleglasset (1950), Musikk fra en blå brønn (1960) og Ved neste nymåne (1971). Flere av Nedreaas’ bøker skapte debatt, og hun satte også preg på offentligheten gjennom kåserier i NRK.

Nedreaas hadde et aldri sviktende sosialt engasjement. Hun var dristig i beskrivelsene av kvinners liv, og beskriver ofte følsomme og sårbare sjeler som ikke går i takt med majori­teten. Hun hadde en dyp innsikt i barnesinnet og psykologiske mekanismer i mellommen­ne­skelige forhold, og hun har beskrevet Bergen som ingen andre, sanselig, poetisk og rikt.

Torborg Nedreaas-selskapet ble stiftet 13.11.2017. Vi arbeider for å spre interessen for og kunnskapen om Nedreaas’ forfatterskap. Søkere til Nedreaas-stipendet må skrive en søknad på maks. en side, som sendes til styret i selskapet. Søknaden skal inneholde en presentasjon av søker og en beskrivelse av hva stipendpengene skal brukes til.

Utdeling vil skje på vårt årsmøte i Bergen, 15.3.2024. Stipendiaten forplikter seg til å opplyse om at hen har mottatt støtte fra Torborg Nedreaas-selskapet i materiale tilknyttet produktet. Vinneren må skrive en kort rapport til styret innen utløpet av tildelingsåret.

SØKNADSFRIST: 1.2.2024

Søknad sendes styret.tns@gmail.com. Spørsmål kan også rettes dit, evt. på telefon til styreleder Grethe Fatima Syéd, 47401068.

Nedreaas-stipendet er gjort mulig gjennom generøs støtte fra Torborg Nedreaas’ arvinger og Sparebanken Vest.