Om oss

Torborg Nedreaas-selskapet springer ut av et levende engasjement for en stor forfatter, og et ønske om å holde hennes ettermæle i hevd og forhindre at hun blir glemt. Vårt formål er å øke interessen for og kunnskapen om Nedreaas’ forfatterskap, og vi planlegger arrangement, samt halvårlige nyhetsbrev som blir sendt ut elektronisk.

Selskapet ble stiftet på Nedreaas’ 111-årsdag med feiring og litterær samtale. For å lytte til samtalen, gå inn på siden for våre lenker og ressurser.

Følg Torborg Nedreaas på Facebook for å oppdateres fortløpende om siste nytt, og meld deg på Torborg Nedreaas-selskapet sitt nyhetsbrev.

Torborg Nedreaas-selskapets arbeidsgruppe består av:

Per Arne Michelsen, (f. 1960), førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling for lærerutdanning. Har publisert en rekke artikler om norsk litteratur og litteraturdidaktikk og redigert ulike vitenskapelige antologier. Har også vært redaktør for Norsk litterær årbok (2011-2016, med Heming Gujord)  og er lærebokforfatter. Siste utgivelse: Litteraturdidaktikk (2017, med Atle Skaftun). Jeg fikk opp interessen for Torborg Nedreaas allerede på videregående skole etter at norsklæreren kom til en time og fortalte med begeistring om et arrangement han hadde vært på med en «fascinerende, storrøykende, gammel forfatter». Deretter leste vi novelleklassikeren «Kruttrøyk». Mer skulle det ikke til.

Grethe Fatima Syéd (f. 1968), frilans litteraturviter. Har gitt ut boken Olav Duun. Kunsten, døden og kjærlighetens dikter (2015). Torborg Nedreaas har surret i bakhodet mitt siden «Kruttrøyk» og «Kall meg Linemor» på videregående. Jeg leste Herdis-bøkene i voksen alder, men ble for alvor filleristet, sønderslagen og månebedotten først etter Av måneskinn gror det ingenting rundt 2010. Jeg har undervist i Nedreaas på UiB, gitt ut artikkelen «Reflektert realisme. Torborg Nedreaas’ Av måneskinn gror det ingenting og Tomas Espedals selvfiksjon» (Edda 1/2016) og boken En sommer med Nedreaas (2019).

Benedicte Jensen Araldsen (f. 1996) ble i juni 2020 ferdigutdannet lektor i nordisk ved UiB. I min masteroppgave undersøker jeg Nedreaas’ debutsamling, Bak skapet står øksen (1945), og ser spesielt på hvordan Nedreaas skildrer «tyskerjentene» på en ytterst nyansert og menneskelig måte. Jeg diskuterer hvordan hun skildrer seksualitet og begjær. På en måte kan novellesamlingen virke som et kaleidoskop (!) der tyskerjentenes skjebne ser helt annerledes ut straks fortellerens synsvinkel endres og dreies. Etter å ha undersøkt et stort materiale med avisinnlegg fra samtiden, konkluderer jeg med at hun er forut for sin tid i sitt barmhjertige og forståelsesfulle blikk på disse lite omtalte kvinnene. Helt siden begynnelsen av masterprosjektet har jeg blitt engasjert av Nedreaas og særlig hennes noveller. De er vakre og vonde på samme tid.

Elin Stengrundet (f. 1986), førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling for lærerutdanning. Jeg ble kjent med Torborg Nedreaas’ noveller og romaner gjennom undervisning i Volda og i Bergen, og gjennom et Nedreaas-seminar i Volda fikk jeg endelig fordypet meg i forfatterskapet. Jeg har vært særlig interessert i Nedreaas’ vilje til å skildre det kroppslige og av og til litt ekle, som for eksempel hennes detaljrike skildringer av pubertale ungdommer.

Kjersti Irene Aarstein (f.1984) er litteraturviter og midlertidig ansatt som førsteamanuensis i humanistisk kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. De mest sentrale forskningsinteressene mine er knyttet til kjønnede, politiske og moralske konflikter i skandinavisk litteratur, noe som nødvendigvis fører meg til Torborg Nedreaas’ forfatterskap. Lenge før jeg flyttet til Bergen ble jeg kjent med byen gjennom novellene om Herdis, som fremdeles preger Bergens-fornemmelsene mine. Når jeg seinere har arbeidet med Nedreaas’ verk i forskning og undervisning, har det slått meg som overraskende komplekst og aktuelt. Jeg har særlig undersøkt Nedreaas’ fremstillinger av mødre sett fra døtrenes perspektiv, i den kommende artikkelen «Vanskelige mødre i norsk litteratur: Av måneskinn gror det ingenting og Herdis-trilogien i tradisjonen for konfliktpregede mor/datter-fortellinger».

Ragnhild Hagen Ystad (f. 1972), norsklektor i videregående skole i Bergen. Jeg har lest den samme Torborg Nedreaas-novellen, Kruttrøyk, med elever hvert eneste år så lenge jeg har vært lærer, og den har alltid fenget i klasserommet. Men først i senere tid har jeg fått øynene opp for mangfoldet og kvaliteten i hele dette forfatterskapet: fra romanen om det besettende og umulige kjærlighetsforholdet i Av måneskinn gror det ingenting via barndomsskildringene i trilogien om Herdis til de mange novellene som alltid viser mennesket i en utsatt posisjon, alltid med forståelse og innsikt. Og alltid handler det om gråsonene i menneskelivet, der det ikke fins fasitsvar, der vi alle egentlig lever. Torborg Nedreaas’ forfatterskap tilhører de som kan reise de virkelig store spørsmålene og skape fruktbar debatt i klasserommene.

Lars Helge Nilsen (f. 1954), cand.philol. i nordisk fra Universitetet i Bergen. Skulle egentlig vært lektor i norsk og historie i den videregående skolen, men endte opp med å bli værende ved UiBs administrasjon i 35 år. Er nå en glad pensjonist med interesse for Bergenslitteraturen generelt og Torborg Nedreaas spesielt. Har også vært bokanmelder i Bergens Tidende fra 1985 til 2015.