Torborg Nedreaas-seminaret 2018

PROGRAM

Torsdag 27. September 2018

19.00–20.00 Litteraturhuset i Bergen, Auditoriet

Jenter fra Bergen

FOTO: STORLØKKEN, AAGE / SCANPIX

Om man på død og liv skal sette Nedreaas i bås, er mulighetene uendelige: Hun var arbeiderforfatter, politisk forfatter, kvinnelig forfatter og ikke minst Bergensforfatter. I denne samtalen spør vi hva det i litterær sammenheng vil si å være en jente fra Bergen. Hvordan skriver de, og hva skriver de om? I panelet sitter Gunnar StaalesenIrene Iversen og Anemari Neple, mens Per Buvik styrer ordet. 

90/60,– (stud.)  Kjøp billett her

Fredag 28. september

10.15–17.00 Litteraturhuset i Bergen, Alver

Seminar

Samtaler og foredrag med Frode Lerum BoassonTorill SteinfeldKari JegerstedtChristine HammIngri Løkholm Ramberg mfl.

Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Bergensforfatteren Torborg Nedreaas er kanskje mest kjent for romanen Av måneskinn gror det ingentingog de prisbelønte bøkene om Herdis (TrylleglassetMusikk fra en blå brønn og Ved neste nymåne), ved siden av sin store produksjon av noveller og radiokåserier. Forfatterskapet kjennetegnes ved politisk engasjement og omsorg for de svake, men har også en poetisk nerve som kan være både humoristisk og sår.

Nedreaas’ bøker har hatt stor betydning for norsk litteratur, og de fortjener flere lesere. Målet for dette seminaret er derfor å skape fornyet oppmerksomhet og engasjement for forfatterskapet.

Program

10.15–11.15: Frode Lerum Boasson, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
«Menneskene må snart til å være våkne nå». Kunst, revolusjon og vitalisme i «Av måneskinn gror det ingenting».

11.30–13.00: Panel

Torill Steinfeld, Universitetet i Oslo: «Ved en grense». Torborg Nedreaas og den antisemittiske bølgen (1959–60).
Kari Jegerstedt og Sofie Marhaug, Universitetet i Bergen: «De varme hendene» – Nedreaas’ miskjente kommunistiske roman?
Randi BrendenTorborg Nedreaas’ krigsnoveller.

13.00–14.00: Lunsj

14.15–15.15: Christine Hamm, Universitetet i Bergen
Kvinner, krig og kjærlighet. Torborg Nedreaas’ novellesamling «Bak skapet står øksen» (1945) i lys av film noir.

15.30–17.00: Panel

Torill Steinfeld, Universitetet i Oslo: «Det var faktisk nokså trist med den nesen». Om jødisk identitet og assimilasjon i Torborg Nedreaas’ «Musikk fra en blå brønn» og «Ved neste nymåne».
Anemari Neple, Høgskulen i Volda: Musikken i «Musikk fra en blå brønn».
Ingri Løkholm Ramberg, Universitetet i Tromsø: Feillesingens foregripelser i to tekster av Torborg Nedreaas og Amalie Skram.

Gratis

Fredag 28. september

19.00–20.00 Litteraturhuset i Bergen, Auditoriet

Arven etter Nedreaas

I løpet av sin levetid rakk Torborg Nedreaas å bli en mye lest og høyt aktet forfatter. Men hvor er hennes arvtakere? Hvilke spor har hun satt i kulturen generelt, og i litteraturen spesielt? Og finnes det en Nedreaas av i dag? Stipendiat Ingri Løkholm Ramberg, litteraturviter Frode Lerum Boasson og forfatter Grethe F. Syéd møtes til samtale. Samtaleleder er Kari Jegerstedt.

90/60,– (stud.) Kjøp billett

Lørdag29. september

10.15–14.15 Litteraturhuset i Bergen, Fosse-stova

Seminar

Samtaler og foredrag med Per Arne Michelsen, Tiril Broch Aakre, Kari Gaarder Losnedahl og Irene Iversen.

Bergensforfatteren Torborg Nedreaas er kanskje mest kjent for romanen Av måneskinn gror det ingenting og de prisbelønte bøkene om Herdis (TrylleglassetMusikk fra en blå brønn og Ved neste nymåne), ved siden av sin store produksjon av noveller og radiokåserier. Forfatterskapet kjennetegnes ved politisk engasjement og omsorg for de svake, men har også en poetisk nerve som kan være både humoristisk og sår.

Nedreaas’ bøker har hatt stor betydning for norsk litteratur, og de fortjener flere lesere. Målet for dette seminaret er derfor å skape fornyet oppmerksomhet og engasjement for forfatterskapet.

10.15–11.45: Panel

Kari Gaarder Losnedahl, Universitetet i Bergen: Dramatikeren Torborg Nedreaas
Per Arne Michelsen, Høgskolen på Vestlandet: Fram fra glemselen eller ut i offentligheten? Om «Boomerang» – et ukjent Nedreaas-manus
Tiril Broch AakreOm novellene

12.00-13.00: Irene Iversen, Universitetet i Oslo: Den politiske Nedreaas

13.15-14.00: Veien videre

14.15: Lunsj

Torborg Nedreaas-seminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Nedreaas-selskapet, Litteraturhuset, Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda.

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Call for papers (fristen er gått ut)

Torborg Nedreaas (1906-1987) er en av 1900-tallets fremste norske forfattere, men har lenge hatt en begrenset akademisk resepsjon. Med Torborg Nedreaas-seminaret 2018 ønsker vi å endre på dette. Målet for seminaret er å skape fornyet oppmerksomhet rundt forfatterskapet, både i og utenfor akademia.

Inviterte key-note forelesere:
Irene Iversen, professor emerita, Universitetet i Oslo
Frode Lerum Boasson, førsteamanuensis, NTNU
Christine Hamm, professor, Universitetet i Bergen

Vi ønsker oss et bredt spekter av innlegg fra både ynge og mer etablerte forskere, og inviterer alle interesserte til å melde inn forslag til papers.

Aktuelle tema kan være:
  • Nedreaas i et litteraturhistorisk perspektiv
  • Den feministiske Nedreaas
  • Den politiske Nedreaas
  • Nedreaas som oversetter
  • Torborg Nedreaas og Amalie Skram
  • Lesninger av ett eller flere Nedreaas-verk
  • Didaktiske perspektiver: Nedreaas i skolen

Seminaret har plass til 20 deltakere med innlegg. Deltakere som ikke har fast tilknytning til en akademisk institusjon kan få dekket utgiftene til reise og opphold etter begrunnet søknad.

I forbindelse med seminaret vil det bli avholdt to kveldsarrangementer på Litteraturhuset i Bergen, som retter seg mot et allment litteraturinteressert publikum. Her vil både historiske og dagsaktuelle perspektiver på Nedreaas’ forfatterskap bli belyst.

I etterkant av seminaret planlegger vi å gi ut en fagfellevurdert antologi basert på seminarinnleggene.

Hjertelig velkommen!

Kari Jegerstedt, Per Arne Michelsen og Anemari Neple

Arrangører: Litteraturhuset i Bergen, samarbeid med Universitet i Bergen og Høgskulen i Volda
Kari Jegerstedt (kari.jegerstedt@uib.no)
Per Arne Michelsen (Per.Arne.Michelsen@hvl.no)
Anemari Neple (anemari.neple@hivolda.no)