Nedreaas-stipendet

 

Nedreaas-stipendet består av kr 30 000,- og et diplom. Det kan søkes av forfattere, kritikere, journalister, studenter, lærere, kunstnere, oversettere og andre som ønsker å fordype seg i Nedreaas’ forfatterskap eller produsere noe som er i hennes ånd. Det er en forutsetning at arbeidet som stipendpengene muliggjør munner ut i et produkt, gjerne skriftlig: en artikkel, en masteroppgave e.l., eller et kunstnerisk arbeid: en forestilling, et musikkstykke, billedkunst e.l. For pedagoger på alle nivå inkludert universitets- og høyskole-sektoren kan også et utviklingsarbeid i kombinasjon med noe skriftlig vurderes.

Torborg Nedreaas-selskapet ble stiftet 13.11.2017. Vi arbeider for å spre interessen for og kunnskapen om Nedreaas’ forfatterskap. Nedreaas-stipendet er en del av arbeidet vårt som vi er svært stolte over å ha fått til. Søkere til Nedreaas-stipendet må skrive en søknad på maks. en side, som sendes til styret i selskapet. Søknaden skal inneholde en presentasjon av søker og en beskrivelse av hva stipendet skal brukes til.

 

Søknadsfristen er satt til 1. februar hvert år. Utdeling finner sted på vårt årsmøte i Bergen, ofte holdes dette i mars-april. Nøyaktige datoer for hvert år finner du her under «Siste nytt» og på vår facebook-side. Stipendiaten forplikter seg til å opplyse om at hen har mottatt støtte fra Torborg Nedreaas-selskapet i materiale tilknyttet produktet. Vinneren må skrive en kort rapport til styret innen utløpet av tildelingsåret.

Søknad sendes til styret.tns@gmail.com.

Nedreaas-stipendet er gjort mulig gjennom generøs støtte fra Torborg Nedreaas’ arvinger og Sparebanken Vest.