Torborg Nedreaas-seminaret 2018

27.-29. september Litteraturhuset i Bergen
Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Call for papers Torborg Nedreaas (1906-1987) er en av 1900-tallets fremste norske forfattere, men har lenge hatt en begrenset akademisk resepsjon. Med Torborg Nedreaas-seminaret 2018 ønsker vi å endre på dette. Målet for seminaret er å skape fornyet oppmerksomhet rundt forfatterskapet, både i og utenfor akademia.

Inviterte key-note forelesere:
Irene Iversen, professor emerita, Universitetet i Oslo
Frode Lerum Boasson, førsteamanuensis, NTNU
Christine Hamm, professor, Universitetet i Bergen

Vi ønsker oss et bredt spekter av innlegg fra både ynge og mer etablerte forskere, og inviterer alle interesserte til å melde inn forslag til papers.

Aktuelle tema kan være:
  • Nedreaas i et litteraturhistorisk perspektiv
  • Den feministiske Nedreaas
  • Den politiske Nedreaas
  • Nedreaas som oversetter
  • Torborg Nedreaas og Amalie Skram
  • Lesninger av ett eller flere Nedreaas-verk
  • Didaktiske perspektiver: Nedreaas i skolen
Et abstract på om lag 150 ord sendes til kari.jegerstedt@uib.no senest 1. juli.

Seminaret har plass til 20 deltakere med innlegg. Deltakere som ikke har fast tilknytning til en akademisk institusjon kan få dekket utgiftene til reise og opphold etter begrunnet søknad.

I forbindelse med seminaret vil det bli avholdt to kveldsarrangementer på Litteraturhuset i Bergen, som retter seg mot et allment litteraturinteressert publikum. Her vil både historiske og dagsaktuelle perspektiver på Nedreaas’ forfatterskap bli belyst.

I etterkant av seminaret planlegger vi å gi ut en fagfellevurdert antologi basert på seminarinnleggene.

Hjertelig velkommen!

Kari Jegerstedt, Per Arne Michelsen og Anemari Neple

Arrangører: Litteraturhuset i Bergen, samarbeid med Universitet i Bergen og Høgskulen i Volda
Kari Jegerstedt (kari.jegerstedt@uib.no)
Per Arne Michelsen (Per.Arne.Michelsen@hvl.no)
Anemari Neple (anemari.neple@hivolda.no)